Fiche technique QUALIT’AIR DSITRI GEL_V2b-21-07-20